Protokół wyboru oferty

Informacja dotycząca wyboru ofert:

 

 

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia oferty

– zapytanie ofertowe

 

– formularz oferty załącznik nr 1 do zapytania

Informacja o Wsparciu Udzielonym Firmie LOTAR1 sp.j.
INFORMACJA O WSPARCIU UDZIELONYM FIRMIE LOTAR 1 SP.J. W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, 1 OŚ PRIORYTETOWA GOSPODARKA WIEDZY, DZIAŁANIE 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH, PODDZIAŁANIE 1.2.3 BONY NA INNOWACJE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Tytuł projektu:
?Opracowanie koncepcji inteligentnego biurka integrującego się z telefonem komórkowym użytkownika biurka, z uwzględnieniem ergonomii pracy. Opracowanie koncepcji systemu zasilania biurka z uwzględnieniem bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej.?

Nr umowy o dofinansowanie:
RPMP.01.02.03-12-0345/17-00

Całkowita wartość projektu: 128 877 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 89 910 PLN

W ramach przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych opracowano koncepcję inteligentnego biurka tzw. iDesk, którego ewentualna produkcja jest dopasowana do aktualnych i przyszłych możliwości Beneficjenta.

 

RODO – Formularz informacyjny

FORMULARZ INFORMACYJNY -DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH-

Informujemy, że administratorem (ADO) udostępnianych danych osobowych jest:

FIRMA HANDLOWA LOTAR 1 SP.J. JAROSŁAW WÓJCIK, MAŁGORZATA WÓJCIK
Ul. Rydlówka 20, 303-363 NIP: 6782725908, REGON: 357029122

 • Wszelkie kwestie związane z danymi osobowymi, a zwłaszcza wszelkie pytania, wnioski i roszczenia należy zgłaszać osobiście pod wskazanym powyżej adresem lub za pośrednictwem przesyłki listownej lub maila: biurokrakow@ltr1.pl

 

 • Udostępnione przez Państwa dane osobowe:
  – przetwarzane są zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791 (tzw. RODO);
  – przetwarzane są w celu:
  ^ przedstawienia oferty umowy ? do czasu jej zawarcia lub odmowy jej zawarcia;
  ^ realizacji zawartej umowy ? przez czas jej trwania;
  ^ działań marketingu bezpośredniego oferowanych przez ADO usług ? z zastrzeżeniem innych obowiązujących regulacji prawnych ? przez czas trwania umowy;
  ^ spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, a zwłaszcza związanych z ustawą o rachunkowości ? do czasu wynikającego z rzeczonych przepisów;
  ^ ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń ? jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w trakcie lub po ustaniu współpracy Stron ? przez okres do upływu czasu przedawnienia rzeczonych roszczeń;
  – są niezbędne celem właściwej realizacji Umowy, ich podanie jest dobrowolne, jednak brak ich udostępnienia skutkuje brakiem możliwości realizacji zawartej z ADO Umowy.

 

 •  Odbiorcami udostępnionych danych osobowych będzie wyłącznie ADO oraz podmioty współpracujące z nim w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
 • W zakresie udostępnionych danych osobowych mają Państwo prawo do:
  ^ żądania od ADO dostępu do nich;
  ^ sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  ^ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  ^ przenoszenia danych;

 

 • Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (zawartej w Umowie) jest ona dobrowolna i mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.
 • W sytuacji naruszenia przez ADO przepisów dotyczących ochrony danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skarga powinna być zaadresowana na Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa lub wniesiona za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (http://www.giodo.gov.pl/493/)

PW – z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dziennik Urzędowy UE L 119/87 z 4.5.2016)

Pracujemy do godziny 15:00 w dniu 23.01.2018

Informujemy iż w dniu 23.01.2018 r. nasze biuro przy ul. Rydlówka 20, Kraków, będzie otwarte do godziny 15:00 . Za utrudnienia przepraszamy.

Prezentacja – Producent mebli LTR1 w TVP3 Kraków

Dla tych którzy nie mieli jeszcze okazji poznać naszej firmy. Prezentacja naszej firmy w TVP 3 Kraków.  Poznajcie nas i zobaczcie jak wygląda nasza codzienna praca.

Zapowiedź prezentacji naszej firmy w TVP3 Kraków

Zapowiedź premiery prezentacji firmy Ltr1 w TVP3, w programie „Dobre, bo Polskie”! Branża meblarska w Polsce nabiera coraz większego znaczenia w gospodarce. Zobacz, jak firma Ltr1 wypracowała miano godnego reprezentanta tej gałęzi biznesu! Emisja programu w czwartek 20.04.2017 o godzinie 17:40

TERAZ JESTEŚMY – LTR1.pl

Dzięki państwu przekraczamy kolejne progi w rozwoju naszej firmy .
Postanowiliśmy między innymi odświeżyć nasz wizerunek , od dnia
29.01.2017 będziemy rozpoznawani pod nową marką LTR 1 .

Dane kontaktowe i księgowe pozostają bez zmian .

Dziękujemy za dotychczasową współpracę i zaufanie jakim nas Państwo
obdarzyliście.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.