DANE REJESTROWE

Firma Handlowa Lotar 1
Jarosław Wójcik, Małgorzata Wójcik Sp.j.
Ul. Rydlówka 20
30-363 Kraków
NIP: 678-27-25-908

Spółka wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000255085, REGON: 357029122