Protokół wyboru oferty

Informacja dotycząca wyboru ofert: