Informacja o Wsparciu Udzielonym Firmie LOTAR1 sp.j.
INFORMACJA O WSPARCIU UDZIELONYM FIRMIE LOTAR 1 SP.J. W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, 1 OŚ PRIORYTETOWA GOSPODARKA WIEDZY, DZIAŁANIE 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH, PODDZIAŁANIE 1.2.3 BONY NA INNOWACJE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Tytuł projektu:
„Opracowanie koncepcji inteligentnego biurka integrującego się z telefonem komórkowym użytkownika biurka, z uwzględnieniem ergonomii pracy. Opracowanie koncepcji systemu zasilania biurka z uwzględnieniem bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej.”

Nr umowy o dofinansowanie:
RPMP.01.02.03-12-0345/17-00

Całkowita wartość projektu: 128 877 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 89 910 PLN

W ramach przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych opracowano koncepcję inteligentnego biurka tzw. iDesk, którego ewentualna produkcja jest dopasowana do aktualnych i przyszłych możliwości Beneficjenta.